Πληγούρι Βρασμένο [ ΒΙΟ ]

Βιολογικό Πληγουρι [ΒΙΟ]

Καθαρό Βάρος 500γρ 

Προϊόν Τουρκίας 

2,50 €