ΕSPRESSO

Σπυριά καφέ σε ήπιο καβούρδισμα . Αποδίδουν τέλεια και έχουμε ένα γλυκό φλιτζάνι καφέ.