ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

1. Γενικά

1.1. Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση, παράδοση αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή της Ατομικής Επιχείρησης με Επωνυμία "ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ" (στο εξής "ο Πωλητής"), που εδρεύει στη Αμαλιάδα Ν. Ηλείας, Πύρρωνος 8 προς τους καταναλωτές - πελάτες της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τη διεύθυνση www.toparadosiakokafekopteio.gr . Οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

1.2. Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων.

1.3. Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο, αποκλειόμενου του δικαίου περί διεθνούς πωλήσεως κινητών. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πωλητή και των πελατών του από την εκτέλεση σύμβασης που προβλέπεται από τους παρόντες όρους είναι τα δικαστήρια του τόπου, στον οποίο ο Πωλητής έχει την έδρα του.

1.4. Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

1.5. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

2. Στοιχεία Πωλητή

2.1. Πωλητής στη σύμβαση πώλησης με τον καταναλωτή είναι η εταιρία με την επωνυμία "ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ", διακριτικό τίτλο "ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ", έδρα Πύρρωνος 8, Αμαλιάδα, Ηλείας, ΤΚ 27200, ΑΦΜ 150287430 ΔΟΥ Αμαλιάδας, και ΓΕΜΗ 137826525000

2.2. Εργάσιμες ημέρες και ώρες για το φυσικό κατάστημα : Δευτέρα ως Σάββατο, 08:30 - 14:00 & Τρ-Πεμ-Παρ, 17:30 - 20:30
Ώρες τηλεφωνικών παραγγελιών είτε επίλυση αποριών που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα : Δευτέρα ως Σάββατο   09:30 - 13:30

3. Σύναψη της σύμβασης πώλησης

3.1. Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους του Πωλητή, της παραγγελίας του καταναλωτή. Η δήλωση αποδοχής εκδηλώνεται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικού με την λήψη της παραγγελίας και μόνο δεν συνιστά αποδοχή της και σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κοινοποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον Πωλητή, η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των αγαθών.

3.2. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί και να προσθαφαιρεί τα αγαθά που έχει εισαγάγει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών κάνοντας μόνο χρήση των συνηθισμένων λειτουργιών του πληκτρολογίου και του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Πριν την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας, στην ιστοσελίδα του Πωλητή πρέπει να εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης αυτής με αναλυτική παράθεση των εισαχθέντων προς παραγγελία αγαθών και του συνολικού κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Ομοίως με παραπάνω ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διόρθωσης πριν την αποστολή της τελικής δεσμευτικής παραγγελίας.

3.3. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να επιφυλάσσεται για την αποδοχή παραγγελίας που αφορά σε αγαθά μη διαθέσιμα κατά την λήψη της. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή για τον προβλεπόμενο χρόνο διαθεσιμότητας, αν τέτοια πρόβλεψη είναι εφικτή. Τέτοια ενημέρωση θα έχει την έννοια της πρότασης προς σύναψη σύμβασης πώλησης των συγκεκριμένων αγαθών, παραδοτέων άμα τη διαθεσιμότητά τους.

3.4. Η λήψη και επεξεργασία των παραγγελιών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον όρο 2.2..

3.5. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα του αγοραστή-καταναλωτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αφερεγγυότητα ο Πωλητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης.

3.6. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενδεικτικές. Το προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση ή συσκευασία.

4. Πληρωμή

4.1. Οι τιμές όλων των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

4.2. Ο Πωλητής δέχεται πληρωμές με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Αντικαταβολή
β. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (δεν είναι διαθέσιμη ακόμα)
γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
δ. Paypal 

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info1.kafedaki@gmai.com) ή με μήνυμα κειμένου στα social media (Facebook: Το Παραδοσιακό Καφεκοπτείο, Instagram: toparadosiako_kafekopteio ). Η χρέωση αν δεν κάνετε την κατάθεση από την συνεργαζόμενες τράπεζα, είναι δική σας. H τράπεζα που συνεργαζόμαστε είναι η : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

4.3. Τα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή μέχρι την ολοσχερή και οριστική εξόφληση του τιμήματος της πώλησης.

5. Αποστολή και παράδοση

5.1. Τα αγαθά αποστέλλονται με την υπηρεσία ταχυμεταφορών ELTA COURIER συνήθως εντός 2- 6 εργάσιμων ημερών. Ισχύει πιθανή μεταβολή των ημερών παράδοσης ανάλογα την περιοχή ! 

5.2. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά σε διεύθυνση επιλογής του καταναλωτή, την οποία ο καταναλωτής δηλώνει εγγράφως κατά την αποστολή της παραγγελίας του. Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Καθυστέρηση που οφείλεται στην υπηρεσία αποστολής δε γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.3. Το κόστος αποστολής των αγαθών διαφέρει ανάλογα με τον τόπο και τον επιλεχθέντα από τον καταναλωτή τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αποστολής των επιλεγμένων αγαθών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και με σαφήνεια στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται πριν την οριστική και δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας.

Το κόστος δύναται να είναι διαφορετικό σε περίπτωση απομακρυσμένων ή δυσπρόσβατων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αποδοχή της παραγγελίας.

Δεν γίνεται δεκτή η αποστολή προϊόντων εκτός Ελλάδος.

5.4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τμηματική αποστολή των αγαθών, εφ' όσον αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη για ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας και δεν επιβαρύνει σημαντικά τον καταναλωτή.

5.5. Αν ο Πωλητής αποδέχθηκε παραγγελία για συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο όμως δεν είναι τελικά διαθέσιμο λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας του προμηθευτή του Πωλητή να το παρέχει, ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή, ο οποίος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.6. Ο κίνδυνος για τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση σε αυτόν των αγαθών. Αν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής ο κίνδυνος μετατίθεται σε αυτόν με την παράδοση των αγαθών για αποστολή από τον Πωλητή στο μεταφορέα.

5.7. Για παραγγελίες χονδρικής η αποστολή επιβαρύνει τον παραλήπτη και γίνεται κατόπιν συνεννόησης και για την αποστολή και για τις τιμές.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

6.1. Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας του από την στιγμή της παράδοσης από την ELTA COURIER λόγω υγειονομικής φύσης του προϊόντος.

7. Ευθύνη - Πραγματικά Ελαττώματα

7.1. Ο Πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ.

7.2. Ο Πωλητής δεν θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ιδιαίτερα δε λόγω βλαβών της ζωής, της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας.

8. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν λόγω της φύσης του προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται την όποια αλλαγή αλλαγή και για την εκάστοτε παραγγελία του ισχύει η τιμή που πήρε της επιβεβαίωσης παραγγελίας.