Μεταλλικό Ποτήρι Μεταφοράς Καφέ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

Μεταλλικό Ποτήρι Μεταφοράς Καφέ ! 
Με 2 χρώματα μάυρο και μπαμπού !  

Χωριτικότητα 400Ml 

9,90 € 11,80 €